Yazılar

KÖTÜ YÖNETİCİNİN ÖZELLİKLERİ

Hızla robotlaştığımız, sanallaştığımız günümüz dünyasında yöneticilerin büyük kısmı henüz insanlardan oluşuyor. Bu sebeple insana özgü iyilik ve kötülük gibi değerler her alanda olduğu gibi yöneticilikte de incelenmesi gereken bir konu olarak karşımıza çıkıyor.Kötü Yönetici kavramı pek çok çalışmada ele alınmış. Ben bu yazımda Gerzon’un “Çatışma Ortamında Liderlik” (2006) isimli çalışmasından ve kendi gözlemlerimden yola çıkarak sizler için iyi görünümlü kötü yöneticilerin 3 özelliğini derledim. 

1- Kapılar Ardında İletişim Kurma: Kötü yöneticiler genellikle kapalı kapılar ardında sözlü iletişim kurma yolu ile açık iletişimden uzaktırlar. Bunun sebebi iletişim sürecini “şahitsiz” bırakarak manipüle edebilme fırsatından yararlanma arzularıdır. Böylece sizinle baş başa konuşan yöneticiniz, size verdiği bir sözü, kullandığı aşağılama ünlemini ya da diğer iş arkadaşlarınız hakkında size anlattığı yakınmaları sonuna kadar inkâr edebilir. Sözlerindeki tutarsızlıklar zamanla astların birbirine güvenip bilgi paylaşımı yapması ile gün yüzüne çıkacaktır.

2- Davranışa Dönüşmüş Sadakatsizlik: Organizasyonel (örgütsel) sadakat bir işletmenin ekosisteminin sağlıklı işlemesi ve uzun ömürlü olması için gereklidir. Kötü yöneticiler, kendilerinden de üst olan kurucu, idareci yönetime (Yönetim Kurulu ya da büyük patron) sahte bir sadakat içindedirler. Kendi kariyerlerini en ön planda tutarak mutlaka bir kaçış ya da sıçrayış planları hazırdır. Ayrıca üst yönetimin aleyhinde konuşmaktan da çekinmezler, ki bu davranışları kötü örnek olarak diğer çalışanları da işletmeden soğutur, sadakatlerini zedeler.

3- Eylemsizlik ve Ters Köşe: Thomas Friedman’a göre kötü yöneticiler çetin, tartışmalı meselelerde eylemsiz kalacaklardır. Çünkü kendilerini kendi alanlarıyla kısıtlarlar. Örneğin iki çalışan arasında bir tartışma olduğunda ve bu konu yöneticiye aksettiğinde yönetici çekimser kalır ve kendi kendilerine çözmelerini bekler. Şayet bu tartışma durumu devam ederse yönetici ters köşe yaparak, kendisine şikâyeti ilk ileten çalışanı haksızlıkla suçlayacaktır. Çünkü kendi hakkını arayacak kadar dürüst ve cesur bir çalışan kötü yönetici için her zaman tehlike arz eder.

Bu liste çok uzar gider de yeni nesil okuma alışkanlıklarına uyum sağlayıp 3 özellikle sınırlandırarak kısa tuttum. Öte yandan dikkat ederseniz yazının başlığından “yönetici” kelimesini çıkarıp “insan” kelimesini koysak içerik olarak neredeyse hiçbir şey değişmeyecektir. İster çok başarılı olun ister standart başarıya sahip olun, önemli olan en temelde iyi insan olmak değil midir? Her zaman söylediğim gibi, mutluluk bir seçimdir; iyilik de öyle… Bir konuda başarılı olmak ile iyi olmak arasındaki farkı da başka zaman irdeleriz…

Peki ya, sizin yöneticiniz nasıl bir yönetici? Ya da siz nasıl bir yöneticisiniz?

Sevgi ve Saygılarımla.

Göksel Aksel

Kaynaklar
Atay, Talha., (2018). Kutadgu Bilig’de Kötü Yönetim Ve Kötü Yöneticilik Kavramları Kapsamında Bir İnceleme (Yl Tezi).

Gerzon, Mark (2006). Çatışmalı Ortamlarda Liderlik (Çev. Ahmet Kardam). İstanbul: Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (Harvard Business School Press).

Bir cevap yazın